Thương hiệu: Xinda Máy Đếm Tiền XinDa Super BC 38 – Hàng Chính Hãng 6.400.000 ₫

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Khi máy phát hiện tiền giả sẽ được loại ra ngoài hộc tiền.
Khi máy phân biệt tiền lẩn loại khác mệnh giá sẽ được loại ra ngoài hộc tiền.
Chia tiền theo số tờ cũng được phân ra theo ý muốn ngoài hộc tiền.
Cộng tổng số tiền chính sát nhất và chuyên nghiệp.
Bắt tiền giả liên tục 10 tờ gần nhau.
Phân tiền lẫn loại 10 tờ liền kề nhau.
*GIÁ THAM KHẢO: 6.400.000 VNĐ